Formularz zgłoszeniowy

Zgłaszający
Dane firmy - płatnik
Urządzenia*
Lp.Typ zgłoszeniaIndeksNumer seryjnyFaktura zakupuData instalacji
Nazwa
Opis usterki
Lokalizacja urządzeń
Załączniki Dla każdej naprawy gwarancyjnej wymagana jest karta gwarancyjna. Jeżeli karta nie została dołączona do zgłoszenia naprawy proszę o poinformowanie klienta, aby przygotował kartę gwarancyjną podczas wizyty serwisowej. Brak karty gwarancyjnej skutkuje nie uznaniem gwarancji a tym samym wystawienie faktury za usługę, dojazd oraz części zużyte do naprawy.

Brak załączników

Odbiór urządzenia

Urządzenia do 30kg są naprawiane w siedzibie serwisu producenta RM GASTRO POLSKA Sp. z .o.o. ul. Sportowa 15a, 43-450 Ustroń . W przypadku zgłoszenia naprawy prosimy o przygotowanie urządzenia do odbioru przez naszego kuriera w wybranym przez Państwa dniu. Prosimy o przygotowanie urządzenia sposób adekwatny do jej zawartości, zabezpieczając przesyłkę przed normalnymi działaniami związanymi z wykonywaniem czynności transportowo – logistycznych. Jeśli jest to konieczne przesyłka powinna posiadać oznaczenia ostrzegawcze. W przypadku nieprzygotowania przesyłki do odbioru we wskazanym przez Państwa dniu ponowienie odbioru zostanie wykonane na Państwa koszt.

Ważne!
Do przesyłki należy dołączyć kartę gwarancyjną.
* pole wymagane