Formularz zgłoszeniowy

Zgłaszający
Dane firmy - płatnik
Urządzenia*
Lp.Typ zgłoszeniaIndeksNumer seryjnyFaktura zakupuData instalacji
Nazwa
Opis usterki
Lokalizacja urządzeń
Załączniki

Brak załączników

Odbiór urządzenia

W przypadku przesyłki do 30 kg prosimy o przygotowanie jej do odbioru przez naszego kuriera w wybranym przez Państwa dniu. Prosimy o przygotowanie przesyłki w sposób adekwatny do jej zawartości, zabezpieczający przesyłkę przed normalnymi działaniami związanymi z wykonywaniem czynności transportowo – logistycznych. Jeśli jest to konieczne przesyłka powinna posiadać oznaczenia ostrzegawcze. W przypadku nieprzygotowania przesyłki do odbioru we wskazanym przez Państwa dniu ponowienie odbioru zostanie wykonane na Państwa koszt.

* pole wymagane
Ważne!

Do zlecenia naprawy gwarancyjnej należy dołączyć wypełnioną i podbitą kartę gwarancyjną

Urządzenia do 30kg należy przesłać do serwisu fabrycznego
RM GASTRO POLSKA Sp. z .o.o. ul. Sportowa 15a, 43-450 Ustroń