Zgłaszający
Dane firmy - płatnik
Urządzenie
Lokalizacja urządzenia
Załączniki

Brak załączników

Ważne!

Do zlecenia naprawy gwarancyjnej należy dołączyć wypełnioną i podbitą kartę gwarancyjną

Urządzenia do 30kg należy przesłać do serwisu fabrycznego
RM GASTRO POLSKA Sp. z .o.o. ul. Sportowa 15a, 43-450 Ustroń