Formularz rejestracji urządzenia po montażu

Zgłaszający
    Urządzenia wymagające rejestracji:
  • RM i REDFOX piece konwekcyjno-parowe (w celu przeprowadzenia szkolenia kulinarnego)
  • RM schładzarko-zamrażarki szokowe (w celu przeprowadzenia szkolenia kulinarnego)
  • RM Multi patelnie multifunkcyjne (w celu przeprowadzenia szkolenia kulinarnego)
  • RM i REDFOX urządzenia gazowe (w celu przypomnienia o przeprowadzeniu przeglądu po roku eksploatacji)