Formularz rejestracji urządzenia po montażu

Zgłaszający
    Urządzenia wymagające rejestracji:
  • RM i REDFOX piece konwekcyjno-parowe ( w celu przeprowadzenia szkolenia kulinarnego)
  • RM schładzarko-zamrażarki szokowe ( w celu przeprowadzenia szkolenia kulinarnego)
  • RM i REDFOX urządzenia gazowe ( w celu przypomnienia o przeprowadzeniu przeglądu po roku eksploatacji)